Social Icons

domingo, abril 03, 2011

El rating de CQC 2011


A las 23.01
Caiga Quien Caiga 26.5
Midachi 7.7
El show del fútbol 3.2 - Canal 7 2.0
América 1.8


A las 23.02
Caiga Quien Caiga 20.4

A las 23.12
Caiga Quien Caiga 18.6
Midachi 14.3
El show del fútbol 4.8 - Canal 7 2.1
América 1.4


A las 23.20
Caiga Quien Caiga 19.4

0 comentarios :